Świąteczne zmiany organizacji ruchu

29.10.2007

1 listopada na terenie Zabrza wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego. 

Zmiana nastąpi w okolicy cmentarzy zlokalizowanych przy wymienionych ulicach: ul. Rogoźnicka – jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Mendego, ul. Pokoju – jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ciupki oraz dodatkowo ustawiony zostanie znak typu B-36 „zakaz zatrzymywania się” po stronie cmentarza (przed brama wejściową), ul. Budowlana – jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do łącznika ul. Budowlanej z ul. Kosmowskiej, ul. Kopalniana – jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Ofiar Katynia do garaży zlokalizowanych w ciągu ul. Kopalnianej.

Również po wschodniej stronie ul. św. Józefa, za skrzyżowaniem z ul. Ptasią, zostanie ustawiony znak typu B-36 „zakaz zatrzymywania się”.