Spotkanie z biznesem

26.10.2007

25 października w sali posiedzeń Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. odbyło się spotkanie władz miejskich z przedstawicielami zabrzańskiego biznesu.

Udział w nim wzięli: Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Krzysztof Lewandowski i Adam Kurbiel, zastępcy prezydenta miasta oraz przedstawiciele Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zabrza, na czele z przewodniczącym  Adamem Kołodziejskim, prezesem firmy Proinstal sp z o.o.

Goście Zdzisława Trzepizura, prezesa zarządu Kombinatu rozmawiali na temat prowadzonej w mieście rewitalizacji. Dokonano m.in. analizy potencjału, którym dysponuje Zabrze. Ustalono utworzenie wspólnej bazy danych zasobów, która mogłaby być wykorzystana w ofercie dla inwestorów.

– Niezbędna jest współpraca środowiska biznesowego z administracją publiczną – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik. – Tylko dzięki ścisłemu współdziałaniu będziemy w stanie zachęcić do tworzenia nowych inwestycji w Zabrzu.