E-mail zaufania

26.10.2007

niejestemsam@gmail.com to Kontakt Zaufania, który jest internetowym odpowiednikiem telefonu zaufania. Mogą z niego korzystać rodzice, młodzież i dzieci. Na maile, w ciągu 48 godzin, odpowiada psycholog Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Zabrzu.
Poradnia uruchomiła również nową stronę internetową: www.pppzabrze.pl., która funkcjonuje dzięki uprzejmości Zabrzańskiego Centrum Inicjatyw Społecznych.