Zabrze przestrzenią rozwoju

Gospodarka wodno-ściekowa

24.10.2007

24 października w Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” podpisano umowy na dwa kolejne zadania w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. Roboty rozpoczną się na terenie dzielnic: Grzybowice i Rokitnica. Wykonywać je będzie konsorcjum firm, których liderem jest Hydrobudowa Włocławek S.A. Wartość umowy przekracza 40.493.000 euro. Podpisano także umowę z konsorcjum na czele z liderem Grontmij Polska Sp. z o.o. na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu o wartości ponad 960.000 euro.

– Liczymy, że prace będą realizowane szybko, sprawnie i bez zakłóceń. Dzięki inwestycji spełnione zostaną oczekiwania mieszkańców formułowane od kilkunastu lat – stwierdziła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Uczestniczący w uroczystości przedstawiciele wykonawców zaznaczyli, że  mają świadomość utrudnień związanych z wykonaniem robót. Dlatego Andrzej Szultka z Hydrobudowy Włocławek S.A. obiecał dotrzymywanie wszelkich terminów wynikających z umowy oraz dążenie do minimalizacji utrudnień dla lokatorów i kierowców.

W opinii ekspertów bezsprzecznym sukcesem Zabrza była strategia zawarcia umowy z konsorcjum Grontmij. Opóźnienie w tym zakresie mogło bowiem spowodować poważne problemy przy wdrażaniu całego programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej.

– Pragniemy podziękować za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni. To jest już nasz 18 kontrakt tego rodzaju na terenie Polski. Możemy więc w Zabrzu wykorzystać zebrane wcześniej doświadczenia – dodał Foppe Theodoor Thiegelaar, prezes zarządu Grontmij.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

wodociagi.jpg