Podsumowanie kampanii

19.10.2007

Uczestnicy, pomysłodawcy i koordynatorzy podsumowali wczoraj efekty tegorocznej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Na terenie Zabrza była ona przeprowadzona już po raz szósty. Akcja przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, jednak zaangażowała sporą część mieszkańców naszego miasta: nauczycieli, rodziców, kierowców oraz sprzedawców napojów alkoholowych. W tegorocznej edycji kampanii wzięło udział 36 placówek oświatowych. Podejmowane przez realizatorów działania miały różnorodny charakter. Wszystkie szkoły uczestniczyły w konkursach indywidualnych i grupowych, festynach oraz imprezach sportowych, młodzież odwiedzała także sklepy w okolicach szkół i wręczała plakaty oraz „Listy do sprzedawców” z honorowym zobowiązaniem do niesprzedawania alkoholu nieletnim. Nowością tegorocznej kampanii były „Patrole drogowe”, w których, pod opieką dorosłych, uczestniczyły dzieci i młodzież, wręczając kierowcom list zobowiązujący ich do prowadzenia aut z „Trzeźwym Umysłem”. W ramach Światowego Dnia bez Papierosa zorganizowano szkolne biegi przełajowe, przeprowadzono również anonimową ankietę profilaktyczną.

W trakcie konferencji podsumowującej wręczono nagrody laureatom konkursów indywidualnych i klasowych.

Warto przypomnieć, że koordynatorami i inicjatorami akcji na terenie Zabrza są Urszula Koszutska (dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu), Janina Wysocka (psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) oraz Jan Szulik (Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Zabrze).