Pielgrzymka metropolitalna

19.10.2007

W 750 rocznicę śmierci św. Jacka Odrowąża, patrona Metropolii Katowickiej została zorganizowana wyjątkowa pielgrzymka dziękczynna.

Wzięli w niej udział przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, śląscy biskupi, urzędnicy władz państwowych                     i samorządowych, a także ludzie nauki, kultury i sztuki. W pielgrzymce uczestniczyła również prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Uroczystościom religijnym towarzyszyła Międzynarodowa Sesja Naukowa „Święty Jacek Odrowąż – apostoł Europy północno-wschodniej”. Wydarzeniem kulturalnym był natomiast koncert zespołu „Śląsk” przygotowany w rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

– Dzięki organizatorom pielgrzymki, czyli Kurii Metropolitalnej w Katowicach i Księgarni św. Jacka kolejny raz utwierdziliśmy się w przekonaniu jak ważne jest poszukiwanie i odwoływanie się do autorytetów – powiedziała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.