Międzynarodowa Konferencja Naukowa

19.10.2007

Urząd Miejski w Zabrzu, Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach zapraszają na XI Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Kultura Europy Środkowej „Św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku”, która odbędzie się w dniach 15 – 16 listopada w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. 3 Maja 17.

PROGRAM  KONFERENCJI:

15 listopada

8.30 –  Msza św. w kościele pw. św. Anny, ul. 3 Maja 18

9.30 –  Otwarcie konferencji

Święty Jacek- postać i dzieło

9.55 – prof. dr hab. Marek Cetwiński: Demoniczni Etiopowie, mąż w bieli i wrota śmierci. Świat wyobraźni w „Żywocie św. Jacka”, (Akademia Pedagogiczna  w Częstochowie)

10.20 – ks. dr hab. Erwin Mateja: Kult św. Jacka w jego rodzinnej miejscowości, (Uniwersytet Opolski-Kamień Śl.)

10.45 – prof. dr hab. Jan Drabina: Kult św. Jacka w dawnym Bytomiu, (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

11.10 – ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec: Pierwsze pokanonizacyjne kazanie ku czci św. Jacka w Rzymie (24 kwietnia 1594 r.), (Uniwersytet Opolski)

11.35  – przerwa

11.55 – dr Wioletta Zawitkowska: Św. Jacek Odrowąż i jego związki z Przemyślem i ziemią ruską, (Uniwersytet Rzeszowski)

12.20 – dr Dariusz A. Dekański: Próba uporządkowania kierunków i chronologii misji św. Jacka. Między hagiografią a „uczoną” historiografią, (Uniwersytet Gdański)

12.45 – ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński: Wybrane zagadnienia w legendzie ikonograficznej św. Jacka, (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

13.10 – dr Aneta Kramiszewska: Rzeźba Matki Bożej w legendzie ikonograficznej św. Jacka, (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

13.35 –  dyskusja

14.00 –  przerwa

Dominikanie na Śląsku

15.15 – prof. dr hab. Antoni Barciak: Książęta raciborscy a klasztory dominikańskie w Raciborzu, (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

15.40 –  prof. dr hab. Anna Pobóg- Lenartowicz: Książęta opolscy a klasztor dominikanów w Opolu, (Uniwersytet Opolski)

16.05 – dr Przemysław Stanko: Dzieje klasztoru dominikańskiego w Oświęcimiu do końca XVI wieku, (Archiwum Państwowe w Krakowie)

16.30 – dr hab. Krzysztof Kaczmarek: Mobilność dominikanów z klasztorów śląskiej kontraty- polskiej prowincji Zakonu Kaznodziejskiego w XV wieku, (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

16.55 – przerwa

17.10 – mgr Anna Zajchowska: Herezja i heretycy w kazaniach „ad clerum” dominikanina Jana z Ząbkowic, (Kraków)

17.35 – ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola: Dominikanie w Nysie (1748 – 1810), (Uniwersytet Opolski)

18.00 – mgr Adam Żurek: Dominikanie w duszpasterstwie nowożytnego Wrocławia (do 1810 r.), (Uniwersytet Wrocławski)

18.25 – dyskusja

16 listopada

Dzieje i rola dominikanów w Polsce

9.00 – dr Marek Stawski: Ze Śląska na Mazowsze, czyli początki dominikanów w Płocku. Kilka uwag krytycznych,(Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin w Warszawie)

9.25 – o. dr Jan Andrzej Spież OP: Z dziejów polsko-czeskiej współpracy dominikanów, (oo. Dominikanie Warszawa)

9.50 – prof. dr hab. Ivan Hlaváček: Dominikane na prazske univerzite v dobe predhusitské i jeji knihovni v Čechach, (Uniwersytet Karola w Pradze)

10.15 – prof. dr Marie Bláhová: Karel IV a Dominiki, (Uniwersytet Karola w Pradze)

10.40 –  przerwa

11.05 – o. dr Maurycy L. Niedziela OP: Postać błogosławionego Czesława w historiografii, (oo. dominikanie – Warszawa)

11.30 – dr Jolanta M. Marszalska: Klasztor Panien Dominikanek w Płocku w świetle zachowanej wizytacji biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego z 1755 r., (Tarnów)

11.55 – ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk: Klasztor OO. Dominikanów w Płocku w świetle wizytacji biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego z 1755 r., (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

12.20 – dyskusja

13.00 – przerwa

Varia

14.15 – mgr Wojciech Kucharski: Kazanie na dzień św. Dominika Peregryna z Opola jako źródło do kultu bł. Czesława, (Uniwersytet Wrocławski)

14.40 – dr Bogusław Czechowicz: Oderincius, Odrzaniec, Odranesz, czy …Odrowąż. Zagadkowa postać czesko-polskich dziejów (komunikat), (Muzeum Narodowe we Wrocławiu)

14.55 – prof. dr hab. Jarosław Wenta: Praska redakcja „Złotej Legendy”. Przyczynek do dziejów łacińskiej literatury w państwie zakonu krzyżackiego w Prusiech, (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu)

15.20 – o. mgr Marek Miławiecki: Położenie klasztorów dominikańskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1795 – 1914

15.45 – prof. dr hab. Wojciech Iwańczak: Jerzego Kłoczowskiego badania nad dziejami dominikanów, (Akademia Świętokrzyska w Kielcach)

16.10 – dyskusja

16.50 – podsumowanie konferencji

Patronat honorowy nad konferencją objęli: ks. abp Damian Zimoń – metropolita górnośląski, ks. bp Jan Wieczorek – ordynariusz diecezji gliwickiej, ks. abp Alfons Nossol – ordynariusz diecezji opolskiej, dr Tomasz Pietrzykowski – wojewoda śląski, mgr inż. arch. Janusz Moszyński – marszałek województwa śląskiego, prof. dr hab. Janusz Janeczek – rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Wojciech Zieliński – rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. n. med. Zbigniew S. Herman – prezes Oddziału PAN w Katowicach.

Komitet Organizacyjny:

mgr Małgorzata Mańka – Szulik, mgr Stefan Gajda oraz mgr Jan Jurkiewicz.

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Antoni Barciak – przewodniczący, ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola, prof. dr hab. Wojciech Iwańczak.

Patronat medialny: TVP Katowice, Polskie Radio Katowice, Radio Plus 69,2 fm, Gość Niedzielny, Nowiny Zabrzańskie, Radio Piekary.