Wykaz obwodów do głosowania za granicą

11.10.2007

Przedstawiamy wykaz obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

obwody_zagranica.rtf