Komunikat Śląskiego Funduszu Stypendialnego

05.10.2007

Zarząd Fundacji Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego organizuje XIV program stypendialny. O stypendium Fundacji ŚFS na semestr zimowy 2007/2008 roku mogą ubiegać się słuchacze uczelni wyższych wszystkich lat – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy spełniają odpowiednie kryteria.

  • Udokumentują trudną sytuację materialną – dochód rodziny, wspólnie zamieszkującej w jednym gospodarstwie domowym z wnioskującym o pomoc studentem, nie może być wyższy niż 600 zł (brutto) na jednego jej członka.
  • W terminie zaliczyli semestr letni 2006, a ponadto uzyskali średnią ocen w przedziale 4,5-5,0 (w czterostopniowej skali ocen) lub w przypadku niepublicznych uczelni wyższych stosujących inne skale ocen, średnią co najmniej równej średniej ocen na danej uczelni.

Wnioski o pomoc stypendialną ze środków Fundacji ŚFS należy składać wyłącznie na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie Fundacji www.sfs.katowice.pl lub w Biurze Zarządu Fundacji przy ul. Astrów 10 w Katowicach, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Termin przyjmowania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami upływa z dniem 15 października 2007 r. Wnioski należy przesyłać pod adresem:

Śląski Fundusz Stypendialny
ul. Astrów 10
40-045 Katowice