Jubileuszowy wernisaż

05.10.2007

W Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbył się wczoraj wernisaż wystawy 40 lat pracy twórczej Kazimierza Szołtyska.

Jeden z najwybitniejszych twórców zabrzańskich otrzymał gratulacje i podziękowania za całokształt pracy twórczej od prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik, od profesora Mariana Oslislo, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz od przybyłach na jubileuszową wystawę licznych gości.

Kazimierz Szołtysek jest wybitnym artystą, laureatem wielu prestiżowych nagród, krajowych i zagranicznych. Jego ex librisy są znane i podziwiane na całym świecie. Na wystawie moża podziwiać kilkadziesiąt grafik i akwareli pokazujących, jak mówi autor: – Mój świat, świat Kazimierza Szołtyska.

Twórca został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Wręczył ją prezes Związku Polskich Artystów Plastyków – Jerzy Biernat. Jubilat jest też członkiem Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego ZPAP i pełni w nim funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej.

IMG_4329.JPG

IMG_4334.JPG

IMG_4348.JPG