Uwaga przedsiębiorcy!

03.10.2007

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880) przedsiębiorca będący w dniu wejścia w życie ustawy właścicielem wielkopowierzchniowego obiektu handlowego albo działający w jego imieniu administrator lub zarządca takiego obiektu jest zobowiązany do 18 października 2007 r. złożyć do właściwego organu zezwalającego wniosek o wydanie zezwolenia na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.

Wnioski o wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.