Jubileusz Kazimierza Szołtyska

03.10.2007

W czwartek, 4 października, o godz.18.00 w Muzeum Górnictwa Węglowego odbędzie się wernisaż wystawy 40 lat pracy twórczej Kazimierza Szołtyska.

Kazimierz Szołtysek jest jednym z najwybitniejszych zabrzańskich twórców, absolwent ASP w Katowicach, autor  grafik i  akwareli – piewca tradycji śląskiej, znany na całym świecie między innymi z ex librisów, laureat wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych, uczestnik kilkudziesięciu wielkich wystaw, autor serii grafik Górnoślązacy; ocalił w swej twórczości także Zabrze, którego już nie ma.