Współpraca z Essen

01.10.2007

Wspólnota "Samopomoc Niepełnosprawnych" prowadząca Dom Spotkań w Essen i Forum "Razem" w Zabrzu zaangażowane są we wspólny projekt pn. "Kontakty podstawowe i Intensyfikacja Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych". Finansowany jest on przez Niemiecką Fundację Osób Niepełnosprawnych "Akcja Człowiek".

Finansowany jest on przez Niemiecką Fundację Osób Niepełnosprawnych.

Od 21 do 25 września odbyła się kolejna wizyta przedstawicieli Forum Razem (organizacje prowadzą w formie wzajemnych wizyt wymianę swych przedstawicieli) w Essen. W trakcie tej wizyty wspólnie świętowano 25-lecie Domu Spotkań w Essen. Znalazły w nim swój kąt organizacje pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacje osób niepełnosprawnych oraz grupy samopomocowe.

W uroczystości uczestniczył Nadburmistrz Essen Wolfgang Reiniger, a jubilaci otrzymali także specjalne życzenia – list od  Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Zabrza. Nadburmistrz natomiast gratulował rozwijającej się współpracy z Zabrzem. Przedstawiciele z Zabrza włączyli się również do opracowania formuły15. Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Essen.

Jednym z efektów współpracy jest dwujęzyczna informacja o działaniach organizacji w Essen i w Zabrzu, jaką w ciągu najbliższych dni będzie można znaleźć w zakładce „niepełnoSPRAWNI” portalu www.teraz-zabrze.pl

IMG_4092.JPG