Spotkanie w Makoszowach

28.09.2007

Wczoraj, 27 września, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu spotkali się z mieszkańcami dzielnicy Makoszowy.

Mieszkańcy pytali m.in. o stopień zaawansowania prac związanych z realizacją projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu”. Nurtującym dla nich problemem jest obiecana przez Krajową Dyrekcję Dróg i Autostrad budowa ekranów akustycznych na autostradzie. Rozmawiano również na temat  występujących na terenie Makoszów szkód górniczych oraz związanego z tym zagrożenia powodziowego. Poruszono też problem budynku socjalnego przy ul. Legnickiej.