Konferencja w Kamieniu Śląskim

25.09.2007

„Unia Europejska i jej nowe regiony” – to tytuł trzeciej konferencji śląskiej, zorganizowanej w Kamieniu Śląskim przez Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce i Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Przez cztery dni, od 20 do 23 września, uczestnicy konferencji dyskutowali w ramach pięciu bloków tematycznych: ”Unia Europejska – teraźniejszość i przyszłość”, „Władza i moralność w Unii Europejskiej”, „Regiony w dobie przemian”, „Budowanie mostów w Europie” oraz „Młodzież w Europie”.

W konferencji wzięła udział również prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, która uczestniczyła w debatach bloku „Budowanie mostów w Europie”. Uczestnicy debaty omawiali m.in. następujące tematy: „Śląsk jako pomost łączący kulturę Europy” oraz „Koncepcje współpracy regionalnej”. W dyskusji wzięli udział m.in. prof. dr Martin Cernohorski, założyciel i rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, prof. dr Heine J. Kiefer z Biura Studiów Strategicznych w Essen, dr Frank Ronge, przedstawiciel Nadrenii Północnej-Westfalii, prof. dr Joachim Josef Menzel z Uniwersytetu w Moguncji oraz Marcin Wiatr z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.