Górnośląski Związek Metropolitalny

21.09.2007

20 września w Rudzie Śląskiej odbyło się I Zgromadzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, w którym uczestniczyli prezydenci 14 miast aglomeracji śląskiej: Zabrza, Bytomia, Chorzowa, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic i Tychów.

Uczestnicy zgromadzenia dokonali wyboru władz Związku, który 8 czerwca 2007 r. został   zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Funkcję Przewodniczącego Zarządu GZM powierzono Piotrowi Uszokowi, prezydentowi Katowic, przewodniczącym Zgromadzenia GZM został Andrzej Stania, prezydent Rudy Śląskiej, a jego zastępcą Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Wszystkie miasta deklarują współpracę w zakresie prowadzenia wspólnej polityki planowania przestrzennego, transportu, gospodarki wodno-ściekowej oraz pozyskiwania funduszy europejskich.

IMG_3982.JPG