Umowa na prace wodociągowe

19.09.2007

19 września na terenie oczyszczalni ścieków „Śródmieście” odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie robót w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – zad. 4 – Dzielnice Maciejów i Mikulczyce”.

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Zabrze, Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., a konsorcjum firm, którego liderem jest firma Strabag sp. z o.o. z Warszawy. W ramach zadania 4 wybudowane lub przebudowane zostanie ok. 22 km kanalizacji deszczowej, ok. 22 km sieci  wodociągowej i ok. 5 km wodociągów przesyłowych.

– W praktyce podpisanie umowy oznacza rozpoczęcie długo oczekiwanej realizacji planów poprawy jakości życia mieszkańców miasta – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Mam jednocześnie nadzieję, że zadania w ramach projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej zostaną zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele wykonawców przeprosili za utrudnienia, które wywołają prace budowlane. Zadeklarowali również, że dołożą wszelkich starań, aby roboty okazały się możliwie mało uciążliwe dla mieszkańców i kierowców.