Zabrze przestrzenią rozwoju

Strategia dla miasta

19.09.2007

18 września odbyły się trzecie warsztaty organizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu, które prowadzili dr Małgorzata Czornik i dr Adam Drobniak z Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Spotkanie pn. „Projekt rozwoju miasta Zabrze (propozycja)” miało na celu określenie pozycji Zabrza w Aglomeracji Górnośląskiej. Naukowcy na bazie tzw. mapy kompetencji, uwzględniając sugestie przedstawicieli opiniotwórczych środowisk zabrzańskich, dokonali próby wytyczenia możliwości rozwoju Zabrza w kraju i na świecie.

Propozycje zmian dla miasta przedstawione przez uczestników wszystkich warsztatów, jak również ankiety zebrane wśród mieszkańców Zabrza, mają prowadzić  w konsekwencji do  utworzenia nowej Strategii Miasta Zabrze, którego opracowaniem zajmują się specjaliści z Akademii Ekonomicznej.

Wśród obecnych gości byli przedstawiciele firm i instytucji zabrzańskich, Rad Dzielnic oraz pracownicy Urzędu.