Z wizytą w Rotherham

17.09.2007

W ubiegłym tygodniu na zaproszenie Rogera Stone’a, Przewodniczącego Rady Miasta, delegacja Zabrza przebywała w Rotherham.Wizyta ta była kontynuacją wizyty delegacji Rotherham w Zabrzu, która odbyła się w lipcu. W skład zabrzańskiej delegacji weszli przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Powiatowego Urzędu Pracy oraz radni.

– Rotherham leży w północno-środkowej Anglii. W trakcie wizyty zapoznaliśmy się z restrukturyzacją i rewitalizacją terenów poprzemysłowych realizowaną w tym mieście. Zwiedziliśmy również Muzeum Magna, które znajduje się w obiektach pohutnicznych. Podjęliśmy także szereg rozmów z miejscowymi przedsiębiorcami – mówi prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

W trakcie wizyty zaproponowano możliwość podjęcia współpracy w następujących obszarach:

– Programu Społecznego wspólnie z firmą A4E (Pozyskiwanie dla Zatrudnienia),

– Programu Sportowego, w tym współpraca ze sportowymi autorytetami w celu aktywizacji młodzieży,

– współpracy Brytyjskiej Izby Handlowej z zabrzańskim biznesem,

– współpracy w zakresie działań kulturalnych i szeroko rozumianej promocji.

W trakcie wizyty przedstawiciele Urzędu Miasta Rotherham przedstawili prezentację dotyczącą rewitalizacji ponad 350 ha terenów poprzemysłowych. Warto podkreślić, że w przeszłości funkcjonowały tam liczne kopalnie oraz huty. Obecnie na terenach tych utworzono ponad 8 tys. miejsc pracy. Przedstawiciele Rotherham podczas rozmów podkreślali konieczność współpracy wielu środowisk na rzecz rewitalizacji. Urząd Miejski w Zabrzu zaprezentował natomiast prezentację dotyczącą terenów poprzemysłowych, znajdujących się na terenie naszej gminy. W efekcie rozmów postanowiono nawiązać współpracę przy tworzeniu planu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych w Zabrzu. Podczas wizyty przedstawiciele firmy StPaul’s Development, zajmującej się rewitalizacją terenów i ich ponownym zagospodarowaniem, zaprezentowali, w jaki sposób były teren po kopalni został zagospodarowany na powierzchnie magazynowe, biurowe oraz mieszkalne. Przy rewitalizacji terenów w Zabrzu będzie istniała możliwość wykorzystania doświadczeń firmy w tym zakresie. Podmiot ten również wyraził zainteresownie aktywnym włączeniem się w proces rewitalizacji w Zabrzu. Przykładem bardzo dobrze przeprowadzonej rewitalizacji jest muzeum Magna w budynku po byłej hucie, w którym obecnie znajduje się muzeum techniki.

Podczas wizyty odbyło się również spotkanie z Izbą Handlową w Rotherham, podczas którego zaprezentowano zakres jej działalności, natomiast przedstawiciele Zabrza zachęcali do inwestowania na terenie naszego miasta. Na zakończenie pobytu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Zabrzem i Rotherham.