Sesja Rady Miejskiej

13.09.2007

W najbliższy poniedziałek, 17 września, o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej programie przewidziano m.in. dyskusję nad projektami uchwał w następujących sprawach:

– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007,

– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007 oraz zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007,

– zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze,

– udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Zabrze w 2007 r. dla Gminy Mstów poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 20 lipca 2007 r.,

– podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego,

– zmiany Uchwały Nr VI/70/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.03.2007 roku dotyczącej określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007,

– wyrażenia opinii dotyczącej  projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie  likwidacji Oddziału Dermatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 zlokalizowanego w części bielszowickiej Szpitala przy ul. Głównej 11,

– przyjęcia Miejskiego Programu Pomocy Rodzinie i Dziecku na Rzecz Integracji Społecznej,

– nadania Straży Miejskiej w Zabrzu Regulaminu Organizacyjnego,

– zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu,

– wyrażenia woli podjęcia współpracy między miastem Zabrze a miastem Zahle w Republice Libańskiej,

– zgłoszenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Zabrzu do Zespołu Koordynacyjnego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

– wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze przez Redakcję Serwisu mającego siedzibę w Zabrzu przy ul. Krakowskiej 63 na stronie internetowej www.rokitnica.zabrze.pl.