Czwartkowa sesja Rady Miejskiej

13.09.2007

Tylko jeden projekt uchwały znajdzie się w programie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, która rozpocznie się o godz. 16.00 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.

Radni dyskutować będą nad uchwałą w sprawie utworzenia na terenie miasta Zabrze 14 odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.