Rozmowy o współpracy

12.09.2007

W sobotę, 8 września, Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta miasta, spotkał się z Wolfgangiem Reinigerem, nadburmistrzem Essen. W trakcie rozmowy omawiano zakres przyszłej współpracy pomiędzy miastami.

Głównym tematem rozmów był udział Zabrza w projekcie TWINS 2010, w ramach którego Essen ma być stolicą kulturalną Europy i współorganizować cykl imprez kulturalnych z miastami współpracującymi, wśród których nie zabraknie i Zabrza.

Poruszono również temat ewentualnej wymiany urzędników z magistratów w celu wymiany doświadczeń. Rozmawiano także o zorganizowaniu koncertów Filharmonii Zabrzańskiej w Essen. Warto podkreślić, że występują tam najlepsze orkiestry symfoniczne na świecie. Nadburmistrz Wolfgang Reiniger awizował ponadto swoją wizytę w Zabrzu, która zaplanowana jest na maj przyszłego roku.