Heinz Tobolla Honorowym Obywatelem Zabrza

12.09.2007

W niedzielę, 9 września, w katedrze w Aachen, w której znajduje się m.in. tron Karola Wielkiego – jedna z największych atrakcji turystycznych Europy, została otwarta wystawa prac, urodzonego w Zabrzu, Heinza Tobolli z okazji 50-lecia jego pracy artystycznej. Warto podkreślić, że jest to pierwsza wystawa sztuki współczesnej w tym miejscu. Codziennie ekspozycję ogląda kilkanaście tysięcy osób. 

Na wystawie prezentowana jest także miniatura rzeźby „Spotkanie z własnym ja”, która jest darem Heinza Tobolli dla Zabrza i znajduje się na placu Wolności. Pod miniaturą umieszczono adnotację, że oryginał można oglądać w Zabrzu. W holu katedralnego Skarbca ustawiono natomiast wystawę fotogramów prac artysty. Wśród nich znajduje się również zdjęcie zabrzańskiego placu Wolności.

Podczas uroczystości w auli katedry Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta miasta, oraz Brygida Sarad, radna Rady Miejskiej – delegat Rady, uroczyście wręczyli Heinzowi Tobolli tekst uchwały Rady Miejskiej nr XI/137/07 z dnia 02.07.2007 r. w sprawie nadania mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Zabrze.

– Dla artysty był to niezwykle wzruszający moment. Akt nominacji został nagrodzony przez uczestników uroczystości owacją na stojąco – wspomina Krzysztof Lewandowski.

Foto: D. Spielvogel
Foto: D. Spielvogel

Uchwała Nr XI/137/07 z dnia 2.07.2007 r. Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Zabrze Uchwała Nr XI/137/07 z dnia 2.07.2007 r. Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Zabrze (8.12 KB)