IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna

05.09.2007

Przez najbliższe dwa dni, 6 i 7 września, w Zabrzu odbywać się będzie IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Praktyczna „Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki”. Konferencję organizują Urząd Miejski w Zabrzu wraz ze Śląską Organizacją Turystyczną oraz Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach. Jej uczestnicy spotykać się będą m.in. w Muzeum Górnictwa Węglowego, Miejskim Ośrodku Kultury Guido, Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido, Skansenie Górniczym Królowa Luiza oraz Hali Fabrycznej 2 (dawny Linodrut).

Głównym celem IV Międzynarodowej Konferencji, odbywającej się pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest kontynuacja dyskusji nad rozwojem produktu turystycznego w postaci turystyki w obiektach zabytkowych dziedzictwa przemysłowego w kontekście turystyki europejskiej. Warsztaty prowadzone w trakcie konferencji zaprezentują metody wykorzystania środków unijnych na promocję polskiej turystyki w ramach programu operacyjnego – Gospodarka innowacyjna. Opracowania i referaty dotyczyć więc będą w głównej mierze kwestii doświadczeń europejskich w zakresie rozwoju tego produktu turystycznego, problematyki tworzenia europejskich szlaków dziedzictwa przemysłowego, szans i możliwości rozwoju i poprawy jakości usług turystycznych w obiektach dziedzictwa przemysłowego w Polsce. W drugim dniu konferencji, prowadzonym w formie warsztatów przez Polską Organizację Turystyczną, omówione zostaną fundusze Unii Europejskiej dla rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013. Jest to konferencja z udziałem przedstawicieli: Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. 

W programie:

6.09. – Muzeum Górnictwa Węglowego – 10.00 – otwarcie konferencji – Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, 10.15 -12.00 – przemówienia gości honorowych: Światowa Organizacja Turystyki, UNESCO, Rząd RP, Samorząd Terytorialny i Gospodarczy, 12.30-16.30 – panel wykładowy, 16.30 – dyskusja, 18.30 – „Ojcowizna” – spektakl teatralny w reżyserii Zbigniewa Stryja, Łaźnia Łańcuszkowa, 20.30 – biesiada, hala – ul. Fabryczna 2 (dawny Linodrut). 

7.09. – Miejski Ośrodek Kultury „Guido" w Zabrzu – 9.30-13.00 – warsztaty prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną: Fundusze Unii Europejskiej dla rozwoju polskiej turystyki lata 2007-2013, 13.15 – zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie www.konferencja.zabrze.pl