Dyskusja o edukacji

04.09.2007

Zasadność wprowadzenia mundurków, zawirowania przy doborze lektur, ceny podręczników, problemy szkolnictwa zawodowego oraz wcześniejsze emerytury dla nauczycieli to tylko część tematów podjętych podczas spotkania z poseł Krystyną Szumilas, przewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży. Parlamentarzystka 3 września była gościem programu „VIP w GTV”.

– Przede wszystkim potrzebna jest zmiana sposobu finansowania samorządu terytorialnego. Trzeba odejść od centralizacji, zwiększyć subwencję oświatową oraz dochody własne gminy. Należy też powiązać płace nauczycieli z jakością pracy, a samorząd powinien mieć większy wpływ na kształtowanie ich uposażeń – stwierdziła poseł Krystyna Szumilas odpowiadając na pytanie o najpilniejsze decyzje mogące poprawić jakość edukacji dzieci i młodzieży.

W trakcie spotkania poruszono również sprawę prowadzenia na terenie województwa śląskiego programu „Pomocna dłoń”, polegającego na wyrównywaniu szans dzieci z uboższych rodzin. Projekt zakłada m.in. dofinansowywanie ze środków Unii Europejskiej alternatywnych form wychowania przedszkolnego poprzez dotowanie placówek samorządowych, pozarządowych i stowarzyszeniowych działających np. w niepełnym wymiarze czasu (3 razy w tygodniu po trzy godziny), gdzie kobiety niepracujące mogą przygotowywać pociechy do rozpoczęcia edukacji szkolnej.