Ciepło dla Zabrza

03.09.2007

List intencyjny, dotyczący współpracy przy kształtowaniu rynku energii cieplnej w Zabrzu między Gminą a Energetyką Południe S.A., podpisały dziś prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i prezes Joanna Strzelec-Łobodzińska.

Porozumienie zakłada realizację wspólnych przedsięwzięć Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. oraz Elektrociepłowni Zabrze S.A. dla zaopatrzenia w ciepło mieszkańców i funkcjonujących w mieście przedsiębiorstw.

– Pragniemy poprzez pozyskanie wiarygodnego partnera uzyskać gwarancję długoterminowego bezpieczeństwa dostaw ciepła, a także wykorzystać szansę na modernizację gospodarki cieplnej w mieście – stwierdziła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Rozwój rynku wytwarzania i dystrybucji energii wiązać się powinien ponadto ze stabilizacją zatrudnienia, unowocześnieniem mocy wytwórczych oraz doprowadzeniem do spełniania surowych norm ekologicznych Unii Europejskiej.

Energetyka Południe to jeden z dwóch największych koncernów energetycznych w Polsce. W strukturach potentata znajdują się m.in. zakłady przemysłu wydobywczego, elektrociepłownie, a także elektrownie Południowego Koncernu Energetycznego, siłownia w Stalowej Woli oraz zakłady energetyczne w Krakowie i Wrocławiu.