Rozmowy o Szpitalu

31.08.2007

31 sierpnia prezydent Małgorzata Mańka-Szulik była gościem prof. dr hab. n. med. Ewy Małeckiej–Tendery, rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W spotkaniu udział wzięli ordynatorzy oddziałów Szpitala Klinicznego nr 1 oraz przedstawiciele związków zawodowych tej placówki. Wizyta poświecona była omówieniu aktualnej sytuacji szpitala oraz perspektyw jego rozwoju. Rozmawiano także o możliwościach współpracy z miastem oraz o pomocy finansowej dla SK 1 ze środków ŚUM.