Spotkanie z nauczycielami

30.08.2007

Pożegnanie kończących pracę dyrektorów zabrzańskich placówek oświatowych oraz powitanie ich następców odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. 3 Maja.

– Odchodzącym dziękuję za dotychczasową pracę, za serce i dokonania zawodowe – stwierdził Adam Moś, przewodniczący Rady Miejskiej.

– Życzę Państwu kontaktów z ludźmi dobrymi i życzliwymi, którzy kochają szkołę i dzieci, a dla pracowników oświaty są wyrozumiali – dodała Anna Kij, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty.

Nowym dyrektorom szkół i przedszkoli wręczono nominacje. Dla uczestników uroczystości przygotowano również interesujące występy artystyczne.

– Nauczyciele składając ślubowanie zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby młodzi ludzie mogli poznać w szkole wartości najcenniejsze. I kierować się nimi w dorosłym życiu – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.