Rozbudowa stacji bazowej tel. kom. operatora sieci ERA BTS nr 50124 08przy ul. Banachiewicza 14-16

30.08.2007

Pismo do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o ponowne uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań i określenie warunków realizacji  przedsięwzięcia, pn.:
rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci ERA BTS nr 50124 08 zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Banachiewicza 14-16 w Zabrzu (dz. nr 1432/52, 1433/52).(WE.AW-7624-R-10/2007; Nr 10-6/2007)
w związku ze zmianą przepisów POŚ.

WE 7624 R_10_6_2007 ponowne uzgodnienie decyzji srodowiskowej Sanepid.rtf WE 7624 R_10_6_2007 ponowne uzgodnienie decyzji srodowiskowej Sanepid.rtf (203.36 KB)