Forum Europejskie

29.08.2007

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu i Samorządem Miasta Gliwice zaprasza organizacje pozarządowe z województw śląskiego i opolskiego oraz wszystkich aktywnych mieszkańców regionu do udziału w II Gliwickim Forum Europejskim, które odbędzie się 8 września od godz. 10.00 do 19.30.

Forma Forum oferuje 4 bloki tematyczne:

1)         Blok I – Organizacje pozarządowe w odpowiedzi na problemy społeczne – dobre praktyki związane z realizacją projektów zgodnie z ideą Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich; wszystko o organizacjach strażniczych – czym są, czemu służą i skąd pozyskać na nie środki; granty Komisji Europejskiej – program Daphne III; Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego oraz Norweski Mechanizm Finansowy;

2)         Blok II – Od aktywnego społeczeństwa obywatelskiego do organizacji pozarządowych –formy aktywności społecznej, dlaczego warto założyć NGO, porady/konsultacje Inkubatora Organizacji Pozarządowych dla młodych NGOs; pierwsze granty; jak zbudować i dbać o wizerunek NGO, fundrising;

3)         Blok III – Międzysektorowa i międzynarodowa współpraca organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju regionu – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, wolontariat pracowniczy, polskie i niemieckie przykłady współpracy międzysektorowej w regionie, możliwe obszary współpracy między NGOs z województwa śląskiego i Północnej Nadrenii-Westfalii, praktyczne wskazówki, jak zapoczątkować owocną współpracę z niemieckimi NGOs, zarządzanie środkami pieniężnymi NGOs;

4)         Blok IV – Wspólna Europa, wspólne pomysły, wspólne działania. Aktywność młodzieży i jej wychowanie w różnorodności kulturowej – wykład i warsztaty dla młodzieży i nauczycieli.

Dla zainteresowanych uczestników udostępnione zostaną dwa punkty informacyjne: „Dobry start” – gdzie pracownicy Inkubatora Organizacji Pozarządowych przy GCOP odpowiedzą na pytania związane z założeniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, pierwszymi dotacjami, zarządzaniem projektami etc. oraz „Opera TFI S.A.” – gdzie eksperci Funduszu doradzą, jak skutecznie zarządzać środkami finansowymi organizacji pozarządowych.

Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o wypełnienie karty potwierdzenia uczestnictwa (dostępnej na www.haus.pl) i kontakt z Anetą Pyką, asystentką projektu, tel. 032 2324902 wew. 113, fax: 032 232 49 01, e-mail: aneta.pyka@haus.pl Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września. Więcej informacji na stronie internetowej www.haus.pl