Trzeźwe śpiewanie

26.08.2007

26 sierpnia zakończył się
czterodniowy XVI Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej
Twórczości Artystycznej „Zamczysko 2007” w Olsztynie koło
Częstochowy. W imprezie aktywny udział wzięła grupa z Zabrza.
Uczestnicy próbowali swoich sił w mitingu poetyckim, a także
podczas muzykowania pod ruinami tamtejszego zamku.

– Celem przedsięwzięcia była m.in.
konsolidacja ruchów trzeźwościowych oraz promowanie zdrowego
trybu życia – stwierdził Eugeniusz Poloczek, prezes
Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego w
Katowicach.

Spotkanie artystyczne u podnóża
XIV-wiecznej warowni stanowiło nie tylko okazję do wspólnego
śpiewania, lecz także pieszych wypraw po malowniczych okolicach. Na
polu biwakowym zabrzanie ustawili 11 namiotów.

– Atmosfera „Zamczyska” sprzyja
integracji. Nie ma podziałów na pracowników,
wolontariuszy czy mieszkańców przytulisk lub schronisk dla
bezdomnych. Wspólnie cieszymy się poezją i muzyką – mówi
Marta Piekarska z Punktu Aktywizacji Bezrobotnych.

– Pięć lat temu przyjechałam tutaj
po raz pierwszy. Wtedy z Zabrza było 10 osób. Z każdym
rokiem liczba uczestników systematycznie wzrastała. Dzisiaj
nasza grupa liczy 25 osób – relacjonuje Anna Sarnecka z
Towarzystwa im. św. Brata Alberta.

Zabrzańscy uczestnicy XVI
Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości
Artystycznej „Zamczysko 2007” zgodnie twierdzili, że warto było
odwiedzić Olsztyn, aby spędzić czas w gronie ludzi darzących się
sympatią i gotowych do bezinteresownej pomocy.