Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza na seminarium

24.08.2007

„Podatki w Twojej firmie” – to tytuł cyklu bezpłatnych sesji informatycznych dla przedsiębiorców w 17 miastach województwa śląskiego, które organizuje Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. W najbliższą środę, 29 sierpnia, seminarium takie odbędzie się w sali 207 Urzędu Miasta przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.

Celem cyklu jest prezentacja aktualności o tematyce podatkowej i zmian przepisów prawnych w tym zakresie, mających istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, a także różnych form wsparcia oferowanych przedsiębiorcom przez organizacje otoczenia biznesu – ze szczególnym uwzględnieniem bezpłatnych usług informacyjnych w sieci Punktów Konsultacyjnych. Seminarium poprowadzą konsultanci Punktu Konsultacyjnego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wraz z naczelnikiem Urzędu Skarbowego.

Program seminarium:

10:30 – 11:00Recepcja

11:00 – 11:15

Powitanie uczestników

11:15 – 12:00

Aktualna problematyka podatkowa z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie m.in. kontroli, interpretacji podatkowych i deklaracji elektronicznych. Krajowa Informacja Podatkowa jako źródło informacji dla przedsiębiorców 
Naczelnik miejscowego Urzędu Skarbowego

12:00 – 12:20

Usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dla firm świadczone przez ośrodki Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na przykładzie oferty Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Prezentacja sieci Punktów Konsultacyjnych. Aktualności w dziedzinie funduszy unijnych dla firm
Konsultant Punktu Konsultacyjnego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach

12:20 – 12:50

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości

12:50 – 13:00

Anonimowe badanie ankietowe dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej w ramach „Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań – Razem Bezpieczniej” – plan działań w województwie śląskim

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, jednak ze względu ma ograniczoną ilość miejsc organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału za pomocą karty zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania na stronie www.rig.katowice.pl w dziale Aktualności) i przesłanie jej na adres e-mail doradztwo@rig.katowice.pl lub faksem na numer 032 351-11-81/85/86 lub 032 781-49-81.

Szczegółowych informacji na temat seminarium udziela Maria Rogacz pod numerem tel. 032 781-48-58.