Społeczna Rada ma przewodniczącego

23.08.2007

Leszek Marażewski został przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Zabrze.

W skład Rady wchodzą: Renata Krajewska (Stowarzyszenie „Kontakt” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie), Iwona Płatek (Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski), Helena Breczko (reprezentująca Urząd Miejski w Zabrzu), Zbigniew Chmiel (Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Zabrzu) oraz Leszek Marażewski (Konfederacja Pracodawców Polskich).

– Cieszę się, że w skład Rady wchodzą ludzie, których znam i z którymi miałam okazję współpracować. Są to osoby dobrze znane ze swojej działalności i to dobrze wróży dalszej pracy tego gremium. Jestem spokojna, że nasza współpraca będzie bardzo owocna. Tematy, którymi Państwo się zajmiecie są bardzo trudne. Liczę jednak, że podejdziecie do nich z sercem i będzie to widoczne – mówiła podczas dzisiejszego posiedzenia Rady prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Leszek Marażewski, który pełnił już funkcję przewodniczącego Rady w poprzedniej kadencji, podziękował za zaufanie i poinformował, że obecnie w naszym regionie tworzony jest Śląski Związek Pracodawców, który w swoim statucie, jako jeden z ważniejszych punktów, wpisał działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Zdaniem nowego przewodniczącego obecnie należy skupić się przede wszystkim na wypracowaniu metod rehabilitacji zawodowej.