Zagospodarowanie odpadów

21.08.2007

Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami stanowiło temat rozmów reprezentantów przedsiębiorstw przemysłowych i firm doradczych z władzami Zabrza.

Robocze spotkanie zorganizowane 21 sierpnia w Urzędzie Miejskim poświęcone było wypracowaniu koncepcji zagospodarowania odpadów w sposób ekologicznie bezpieczny, ekonomicznie opłacalny oraz dający przedstawicielom samorządu gwarancję nadzoru nad całym procesem. Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podkreśliła, że gmina powinna mieć wpływ na kształtowanie polityki cenowej, gdyż brak możliwości kontroli mógłby spowodować uciążliwy dla mieszkańców wzrost cen za usuwanie śmieci.

Wybór odpowiedniej formuły wykorzystania odpadów wiązać się powinien z uzyskaniem współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Przepisy przewidują, że fundusze taki sięgać mogą nawet 75 proc. kosztów całego przedsięwzięcia.