Protest w Komisji Europejskiej

21.08.2007

Do Komisji Europejskiej wpłynął protest w sprawie budowy Drogowej Trasy Średnicowej.

Z informacji przekazanych Komisji przez protestujących wynika, że „projekty są dzielone na odcinki, brak jest natomiast oceny skumulowanych efektów wpływu projektów na środowisko, co stanowi potencjalne naruszenie prawa wspólnotowego. Komisja ma także podstawy by przypuszczać, iż nie przeprowadzono analizy alternatyw lokalizacji przedsięwzięcia oraz związanej z tym oceny znaczącego wpływu na środowisko. Z przedstawionych Komisji informacji można wnioskować także, iż nierzetelnie rozpatrzono działania zapobiegające, minimalizujące lub mające zrównoważyć znaczący negatywny wpływ na środowisko”.

– Drogowa Trasa Średnicowa S.A. przestrzega obowiązującego prawa. Na każdym etapie budowy trasy przeprowadzane było postępowanie w sprawie oceny wpływu na środowisko i zapewniam, że również i pod tym względem nie ma uchybień formalnych – mówi Ireneusz Maszczyk, prezes zarządu DTŚ S.A.

W wyniku działań prowadzonych do tej pory przez Stowarzyszenie „Gliwiczanie dla Gliwic” nastąpiło już znaczne opóźnienie prac zmierzających do ogłoszenia przetargów na realizację zabrzańskich odcinków DTŚ.

– Uważam, że opóźnienie budowy DTŚ utrudni komunikację nie tylko na terenie Zabrza, ale i całej aglomeracji. Z początkiem marca przyszłego roku, kiedy to zostanie oddany do użytku odcinek rudzki, zakorkowaniu może ulec jedno z największych zabrzańskich skrzyżowań – podkreśla Adam Kurbiel, zastępca prezydenta miasta.