Budowa stacji bazowej PTC ERA Nr 50930 Zabrze przy ul. Sikorskiego 74 (dz. nr 2313/123)

21.08.2007

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: .: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTC ERA Nr „50930 Zabrze”, na dachu budynku szkoły przy ul. Sikorskiego 74 (dz. nr 2313/123) oraz o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (tj. do dnia 10.09.2007r.)
(WE.7624-R-39 /2007; Nr  39-4/2007)

WE 7624 R_39_4_07r_ Obwieszczenie_udzial spoleczenstwa.doc WE 7624 R_39_4_07r_ Obwieszczenie_udzial spoleczenstwa.doc (76.00 KB)