Rozbudowa stacji bazowej PTC Era Zabrze_50163_Wyzwolenia-Zabrze, ul.Roosevelta 120(dz.nr 5102/140)

20.08.2007

Obwieszczenie  Prezydenta Miasta Zabrze o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: rozbudowa stacji bazowej PTC Era oznaczonej symbolem „Zabrze_50163_Wyzwolenia”, zlokalizowanej na dachu budynku biurowego w Zabrzu przy ul. Roosevelta 120 (dz. nr 5102/140) (WE.7624-R/76/2006;  Nr 76-10.1/2007)

Decyzja_Obwieszczenie_www WE 7624 R_76_10_1_06r07r.doc Decyzja_Obwieszczenie_www WE 7624 R_76_10_1_06r07r.doc (12.10 KB)

Ogłoszenie  dla stron postępowania w sprawie wydania Decyzji Prezydenta Miasta Zabrze (sygn.: WE.7624-R/76/2006, Nr 76-10/2007) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: rozbudowa stacji bazowej PTC Era oznaczonej symbolem „Zabrze_50163_Wyzwolenia”, zlokalizowanej na dachu budynku biurowego w Zabrzu przy ul. Roosevelta 120 (dz. nr 5102/140) oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz wniesienia odwołania do SKO
(WE.7624-R/76/2007;  Nr  76-10.2/2007)
Ogloszenie dla stron o wydanej decyzji_WE 7624 R_76_10_2_06r07r.doc Ogloszenie dla stron o wydanej decyzji_WE 7624 R_76_10_2_06r07r.doc (16.88 KB)