Zabrze właścicielem Guido

14.08.2007

W Urzędzie Miejskim, pomiędzy Gminą Zabrze a Kompanią Węglową S.A., podpisano dziś akt notarialny, na mocy którego Kompania zrzekła się prawa wieczystego użytkowania gruntu, własności budynku, budowli oraz środków trwałych „Kopalni Doświadczalnej Węgla Kamiennego M-300” w likwidacji. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele m.in. Kompanii Węglowej oraz Urzędu Marszałkowskiego, który wraz z Gminą Zabrze tworzy instytucję kultury Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido. Warto przypomnieć, że powstała ona na bazie Kopalni Doświadczalnej M-300.

– To moment bardzo oczekiwany. Jest dopełnieniem działań podejmowanych przez wiele lat przez całą rzeszę osób, które zabiegały o uratowanie szybu. Dziś wiemy, że to dobra decyzja. Myślę, że kopalnia w ręku Kompanii miała się nieźle, ale postaramy się, by w rękach miasta miała się równie dobrze. Jestem przekonana, że Urząd Marszałkowski nam w tym pomoże – podkreśliła podczas spotkania prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Marek Majcher, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej S.A., stwierdził, że jest mu szczególnie miło, bowiem swoją własną karierę górniczą rozpoczynał w Zabrzu. Ma więc nadzieję, że Guido przez długie lata sławić będzie zarówno Zabrze, jak i całą śląską ziemię.

– Pierwszy raz w województwie śląskim instytucja kultury ulokowana jest pod ziemią. To dodatkowe wyzwanie, ale warto było je podjąć. Trzeba jednak podkreślić, że to nie papiery tworzą dzieło, ale ludzie. Bądźmy więc dalej wielką grupą wsparcia dla tej idei – zaapelowała z kolei Łucja Ginko, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego.

W trakcie spotkania, oprócz aktu notarialnego, zostały również podpisane protokoły zdawczo-odbiorcze. Wartość księgowa przejętego dziś przez Gminę Zabrze majątku to ok. 14 mln zł.