Podpisanie aktu notarialnego

13.08.2007

Jutro, 14 sierpnia, o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu zostanie podpisany akt notarialny pomiędzy Gminą Zabrze a Kompanią Węglową S.A., dotyczący zrzeczenia się przez Kompanię prawa wieczystego użytkowania gruntu, własności budynku, budowli oraz środków trwałych „Kopalni Doświadczalnej Węgla Kamiennego M-300” w likwidacji w trybie art. 32 ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 – 2006.

Podpisanie tego dokumentu oznacza formalne przejęcie przez Gminę Zabrze mienia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”.

IMG_3232.jpg