Zmiana decyzji środowiskowej – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

10.08.2007

Zawiadomienie stron postępowania o zmianie wydanej decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na:
budowie obiektu medyczno-administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i obiektami pomocniczymi przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, Jagiellońskiej i Dąbrowskiego w Zabrzu.

Zawiadomienie o zmianie decyzji.rtf Zawiadomienie o zmianie decyzji.rtf (90.82 KB)