Lokalny program rewitalizacji – ankieta

10.08.2007
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,  działanie 6.2. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych" będzie istniała możliwość składania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosków o dofinansowanie inwestycji. W związku z tym prosimy o  wypełnienie i przesłanie na adres sekretariat_sr@um.zabrze.pl ankiety, która jest konieczna do uwzględnienia danego projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Ankiety prosimy przesyłać do 16.08.2007 r.

Pobierz:
Ankieta Ankieta (71.00 KB)
Objaśnienia do wypełnienia ankiety Objaśnienia do wypełnienia ankiety (136.15 KB)
Uwagi do Podręcznika Wdrażania RPO Uwagi do Podręcznika Wdrażania RPO (46.50 KB)