Taniec łączy młodzież

07.08.2007

Od 4 sierpnia grupa młodych tancerzy wraz z koordynatorami z Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 przebywa w Finlandii w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży „Dance connect us”. Przedsięwzięcie to jest możliwe dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Część funduszy przekazał także Urząd Miejski w Zabrzu. Pomogli również rodzice młodych tancerzy.

Wymiana jest organizowana w ramach Programu Unijnego „Młodzież w Działaniu”.

Projekt „Taniec nas łączy” ma promować współpracę europejską, obywatelstwo europejskie, tolerancję i wzajemne zrozumienie wśród młodzieży z różnych krajów.

Grupa polska uczestnicząca w projekcie to młodzi ludzie, w wieku 13-18 lat, z różnych dzielnic Zabrza, których wspólną pasją jest taniec oraz poznawanie kultury innych narodów w szerokim tego słowa znaczeniu. Cześć z nich przyszła na zajęcia w tym roku szkolnym, część uczestniczy w zajęciach tanecznych już od dobrych kilku lat.

Koordynatorami projektu są panie Maria i Małgorzata Zdebel – nauczycielki-instruktorki tańca w OPP nr 3 w Zabrzu, które od kilkunastu już lat prowadzą zajęcia z zespołami tanecznymi „Estrada” i „Psota”.

Partnerami zagranicznymi w wymianie jest młodzież fińska z miejscowości Varkaus, w tym samym przedziale wiekowym co zabrzanki.

Na zdjęciu: zajęcia w ramach przygotowania do wymiany
Na zdjęciu: zajęcia w ramach przygotowań do wymiany.