Powołanie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

07.08.2007

6 sierpnia została powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

W skład Rady wchodzą: Helena Breczko, pracownik Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Zbigniew Chmiel z Polskiego Związku Głuchych; Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Zabrzu, Renata Krajewska ze Stowarzyszenia  KONTAKT Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Leszek Marażewski z Konfederacji Pracodawców Polskich oraz Iwona Płatek z Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

Do zakresu działań  Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

2)  realizowanie praw osób niepełnosprawnych,

3) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,

4) ocena realizacji programów.

Na pierwszym posiedzeniu Rady, której kadencja będzie trwała 4 lata, zostanie wybrany przewodniczący.

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym. Jej członków powołuje starosta, spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Zabrza oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.