Sesja Rady Miejskiej

03.08.2007

Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Zabrzu radni przyjęli wszystkie uchwały, jakie znalazły się w porządku obrad.
Dodatkowo, na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej, wprowadzono dwie nowe, w sprawach:
1.     Zmiany nazwy Zespołu Szkół  nr 15 w Zabrzu przy ul. Zwrotniczej 11, na: Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu przy ul. Zwrotniczej 11.
2.     Powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Zabrzu do Komisji Rekomendacyjnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta dla uczniów i studentów.
Radni wybrali czterech przedstawicieli do tej komisji: Mariannę Kaernbach, Mariana Czocharę, Dariusza Dragona i Tomasza Olichwera.
Informacje z obrad Sejmu RP,  jak zwykle, przedstawił poseł Tadeusz Wita. Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zrelacjonowała radnym pracę w okresie międzysesyjnym. Wspomniała m.in. o  podjętych zabiegach związanych z wpisaniem zabrzańskich zabytków na listę Pomników Historii oraz o planowanej modernizacji dworca PKP, która będzie realizowana z budżetu przewoźnika i z funduszy Unii Europejskiej. Poinformowała również o piętrzących się problemach wokół remontu DMiT-u oraz trudnościach organizacyjnych Szpitala PSK 1.