"Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych metodą wypalania w Zabrzu przy ul. Srebrnej 4

03.08.2007

Ogłoszenie  Prezydenta Miasta Zabrze o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o zamieszczeniu wniosku  Zakładu Produkcyjnego „Jopex” Franciszek Jopek w Zabrzu o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.:
Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych metodą wypalania”, zlokalizowanej przy ul. Srebrnej 4 w Zabrzu.
(WE.7642-11/2007)

Ogloszenie do internetu_WE 7642_11_2007r.doc Ogloszenie do internetu_WE 7642_11_2007r.doc (13.84 KB)