Otwarcie zjazdu na DK 4

02.08.2007

Do ruchu oddano w czwartek zmodernizowany zjazd z DK 4 (88) w rejonie ul. Ziemskiej.

Tym samym zakończono III etap inwestycji: „Usprawnienie połączeń drogowych na DK nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze”. Zadanie mogło być zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej (10 mln zł) oraz zaangażowaniu środków własnych gminy (8 mln zł).

Roboty przy ul. Ziemskiej stanowiły ok. 10 proc. wartości całej inwestycji, której finalizacja planowana jest jesienią. Do wykonania pozostaje jeszcze etap IV, czyli nałożenie warstw ścieralnych.

– Inwestycja ta prowadzona ze środków budżetu miasta oraz funduszy unijnych na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym mieście – powiedziała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Bezpieczniej będzie m.in. dzięki zainstalowanym słupom oświetleniowym oraz barierom energochłonnym, które ustawiono na zmodernizowanym zjeździe. Zakres prac objął również utworzenie nowych pasów włączenia i wyłączenia się z ruchu oraz zwiększenie promieni łuków. Ustawiono nowe oznakowanie pionowe oraz ułożono grubowarstwowe oznakowanie poziome.

W Zabrzu prowadzone są obecnie również inne inwestycje usprawniające system komunikacyjny w mieście. Należą do nich m.in. budowa Drogowej Trasy Średnicowej (roboty przygotowawcze), budowa ronda przy al. Korfantego czy liczne prace poprawiające stan nawierzchni.

IMG_3161.jpg

IMG_3168.jpg