Nowy zjazd na DK 4 (88)

31.07.2007

W czwartek, 2 sierpnia, o godz. 12.30 zostanie oddany do użytku zmodernizowany zjazd z DK 4 (88) w rejonie ul. Ziemskiej.

Na zjeździe wzmocniono nawierzchnię do przeniesienia obciążeń 115kN/oś, utworzono pasy włączenia i wyłączenia o szerokości 3,5 m oraz zwiększono promienie łuków. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu na terenie zjazdu zainstalowano słupy oświetleniowe oraz bariery energochłonne. Ustawiono nowe oznakowanie pionowe i ułożono grubowarstwowe oznakowanie poziome. W ramach robót towarzyszących wykonano przekładkę wodociągu, a wokół zjazdu posadzono zieleń.