Sesja Rady Miejskiej

27.07.2007

W czwartek, 2 sierpnia, o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej programie przewidziano dyskusję nad projektami uchwał w następujących sprawach:

– wyznaczenia przedstawiciela Gminy Zabrze do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007,

– zmiany uchwały Nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze,

– wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 15 w Zabrzu, przy ul. Zwrotnicza 11 szkół dla dorosłych,

– założenia publicznej placówki o nazwie: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zabrzu, przy ul. Zwrotnicza 11 oraz włączenia jej w strukturę Zespołu Szkół Nr 15 w Zabrzu, przy ul. Zwrotnicza 11,

– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla Słoneczna Dolina w Zabrzu,

– zmiany uchwały nr X/117/07 z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie zmiany statutu Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXIV/367/2000,

– ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych,

– wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu, dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu” przy ul. Żeromskiego 7.