Inwestycja wystartowała!

26.07.2007

Przekazaniem placu budowy rozpoczęła się przebudowa oczyszczalni ścieków „Śródmieście”. Inwestycja ta jest Zadaniem nr 5, realizowanym w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, który współfinansowany jest z Funduszu Spójności. Pierwsze wbicie łopaty oznacza w praktyce rozpoczęcie jednej z największych, finansowanych ze środków unijnych, inwestycji w kraju.

W przekazaniu placu budowy na terenie oczyszczalni ścieków „Śródmieście” wzięli udział m.in. Adam Kurbiel, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – zastępca prezydenta Zabrza, Eugeniusz Demidowicz, zastępca dyrektora ds. Technicznych ZPWiK Sp. z o.o., Edward Kasprzak, wiceprezes zarządu Hydrobudowy Śląsk S.A., Inżynier Tymczasowy oraz zaproszeni goście.

Warto przypomnieć, że 20 czerwca została zawarta pierwsza umowa w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. Umowa, opiewająca na kwotę 11,9 mln euro (netto), została zawarta przez Gminę Zabrze oraz ZPWiK Sp. z o.o. z konsorcjum firm Hydrobudowa Śląsk S.A. oraz Hydrobudowa Włocławek S.A. Nadzór nad realizacją inwestycji pełni Inżynier Tymczasowy tj. firma Grontmij Nederland b.v.

– Z informacji, które posiadam wynika, że we wrześniu zakontraktujemy wszystkie roboty pierwszego etapu inwestycji – zapewnia Adam Kurbiel, zastępca prezydenta Zabrza.

Szczegółowych informacji o Projekcie udziela:

ZPWiK Sp. z o. o.

Jednostka Realizująca Projekt

41-800 Zabrze, ul. Targowa 2

Sekretariat: tel.: 032 277 62 80, fax: 032 277 62 81

Marketing: Małgorzata Bećiri tel. 032 277 62 94;

e-mail: jrp@wodociagi.zabrze.pl; http://www.fs.zabrze.pl