Pomniki historii

23.07.2007

Rozpoczęcie działań na rzecz uzyskania statusu Pomnika Historii przez Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego GUIDO oraz Skansen Królowa Luiza stanowi pierwszy efekt wizyty w Zabrzu Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO w Warszawie ambasadora Sławomira Ratajskiego.

W ten sposób zapewniona będzie właściwa ochrona zabytkowych miejsc, a zarazem ułatwiona zostanie ich promocja. Procedura taka jest ponadto niezbędnym warunkiem ubiegania się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa. Oceniając przebieg wizyty przedstawiciele UNESCO pogratulowali władzom Zabrza skutecznego zachowania dorobku kultury materialnej, jakimi są kopalnie GUIDO i Luiza, a także podkreślili, że dyrektorzy obu instytucji dali się poznać jako profesjonaliści, którzy „ujęli nas swoją pasją i kompetencjami”.